Verlof

Fiatteren door vervangers
Begintijd verlof voor (dag)deel invoeren
Worden verlofbudgetten automatisch meegenomen naar volgend jaar?
Afboeken van vervallen verlofuren
Verkoop van verlof bij einde dienstverband