HRM

Algemeen

Kan ik meerdere arbeidsovereenkomsten bij een medewerker vastleggen?
Bij aanmaken nieuwe gebruiker direct medewerkersprofiel toewijzen
Anonimiseren gegevens medewerker(s)
Verjaardagen van medewerkers naar keuze delen met collega’s
Flexibele samenstelling naam medewerker
Hoe stel ik een smoelenboek beschikbaar?
Waarom worden de normjaartaken niet gegenereerd?

Declaraties

Verlof

Worden verlofbudgetten automatisch meegenomen naar volgend jaar?
Verkoop van verlof bij einde dienstverband
Afboeken van vervallen verlofuren