HRM

Algemeen

Importeren Tarieven Medewerkers
Kan ik meerdere arbeidsovereenkomsten bij een medewerker vastleggen?
Bij aanmaken nieuwe gebruiker direct medewerkersprofiel toewijzen
Jubilea medewerkers bijhouden
Anonimiseren gegevens medewerker(s)
Verjaardagen van medewerkers naar keuze delen met collega’s
Waarom worden de normjaartaken niet gegenereerd?
Hoe stel ik een smoelenboek beschikbaar?
Flexibele samenstelling naam medewerker

Declaraties

Verlof

Fiatteren door vervangers
Begintijd verlof voor (dag)deel invoeren
Worden verlofbudgetten automatisch meegenomen naar volgend jaar?
Afboeken van vervallen verlofuren
Verkoop van verlof bij einde dienstverband