Vaste Activa

Vaste Activa meerdere keren kunnen herwaarderen
Vaste activa verwijderen die geheel zijn afgeschreven
Afschrijvingsmethode Vaste activa wijzigen
Het lukt niet een vast actief te ‘wisselen van afdeling’