Grootboek

Afletteren van tussenrekeningen registreren in specifieke periode
Genereren Nulbudgetten
Instellen maximaal aantal jaar vooruit boeken
Werken met vaste bijcoderingen in Grootboek
Functiescheiding in het ‘Algemeen Boekingsprogramma’
Hoe kan ik de Beginbalans Grootboek importeren?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor de waardering OHW en het resultaat (IFRS)?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten uren externen?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten subsidies?
Hoe is de boekingsgang van koersverschillen?
Boeken in een afgesloten boekjaar/-periode
Bij rekeningsoort grootboekrekening is er alleen de optie resultatenrekening?