Elektronische bankafschriften

Vanuit elektronisch bankafschrift doorboeken op project/werkorder
Automatische koppeling van betaal- en incassobestanden
Gebruik van wildcards in matchregels
Gebruik van speciale tekens in matchregels
Kleursignalering bij afwijkende saldi elektronische bankafschriften
Hoe kan ik een BTL91-betaalbestand afboeken?
Instellen matching transactieregels zonder specificatie factuurnummer