Financieel

Banken

Automatisch BIC laten bepalen uit IBAN

BTW-Rapportage

Handmatige btw-aangifte
Elektronische aangifte via Digipoort
Nulstellen beginsaldo btw-rekeningen
Inrichting btw-afdrukcodes
Btw-aangifte buitenlandse klant/crediteur

Crediteuren

Controle op dubbele IBAN-nummers crediteuren
Inzicht in ‘Informatie Openstaande Posten (Crediteuren)’ over bedrijven heen
Bestelbonnen (verplichtingen) elektronisch versturen
Btw-nummer vastleggen bij crediteuren
Nieuw bankrekeningnummer gemakkelijk overnemen in lopende openstaande posten
Vier-ogen controle bij invoeren en wijzigen van bankrekeningen
Ontbreken cijfers achter de komma in betaalbestand
Ouderdomsanalyse-overzicht crediteuren
Bankrekening(en) bij crediteur vastleggen

Verplichtingen

Fiatteren door vervangers
Bestelbonnen (verplichtingen) elektronisch versturen
Hoe kan ik een verplichting verwijderen, afmelden of afsluiten?
Kan ik een afgekeurde verplichting opnieuw ter fiattering aanbieden?
Hoe kan ik verplichtingen afkeuren?
Hoe kan ik verplichtingen fiatteren?
Nieuwe verplichting versneld invoeren
Hoe maak ik verplichtingen aan?
Fiatteren op volgorde en gebruik van mandaten bij Verplichtingen

Inkoopfacturen

Geïmporteerde inkoopfacturen automatisch registreren
Journaalposten inkoopfacturen naar keuze verdichten
Inkoopfacturen importeren vanuit eConnect (voorheen eVerbinding)
Alert ‘Te fiatteren inkoopfacturen’ instellen met vervaldatum
Hoe werkt het importeren van gescande inkoopfacturen?
Inkoopfacturen laten vervallen
Verplicht vastleggen fiatteur of autorisatieroute
Ik krijg een foutmelding bij importeren gescande inkoopfactuur. Wat nu?
Hoe werkt het fiatteren van inkoopfacturen?
Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking
Fiatteren op volgorde en mandaten
Het boekstuknummer wijkt af van het inkoopfactuurnummer?

SEPA betalingen

Wereldbetalingen

Historie ‘Wereldbetalingen’ raadplegen

Debiteuren

Aanmaningen versturen naar debiteuren
Registratie van kredietlimiet in valuta (meerdere rekeningschema’s)
Journaalposten verkoopfacturen/ontvangsten naar keuze verdichten
Inzicht in ‘Informatie Openstaande Posten (Debiteuren)’ over bedrijven heen
Importeren van handmatige facturen
Ouderdomsanalyse-overzicht debiteuren
Debiteurensaldo aansluiten met het grootboek
Handmatige facturen gebruiken

Automatische incasso

Hoe kan ik incassotransacties storneren?

Facturering

Btw-berekening niet afdrukken op factuur
Eenheidscodes voor facturering via eConnect
Journaalposten verkoopfacturen/ontvangsten naar keuze verdichten
Elektronisch factureren via eConnect (Voorheen eVerbinding)
Facturen zonder btw voor buitenlandse debiteuren
Hoe kan ik een betalingsconditie voor creditfacturen instellen?
Bijlage(n) meesturen met elektronische factuur
Elektronisch factureren met UBL-bestand
Elektronische facturen als pdf-bestand gearchiveerd
Verkoopfactuur wordt niet verwerkt
Herafdrukken elektronische facturen
Inrichten elektronisch factureren

Elektronische bankafschriften

Werken met Matchregels
Vanuit elektronisch bankafschrift doorboeken op project/werkorder
Bankafschrift bij het verkeerde bedrijf ingelezen. Hoe kan ik dit corrigeren?
Instellen matching transactieregels zonder specificatie factuurnummer
Hoe kan ik een BTL91-betaalbestand afboeken?
Kleursignalering bij afwijkende saldi elektronische bankafschriften
Gebruik van speciale tekens in matchregels
Gebruik van wildcards in matchregels
Automatische koppeling van betaal- en incassobestanden

Grootboek

Afletteren van tussenrekeningen registreren in specifieke periode
Genereren Nulbudgetten
Instellen maximaal aantal jaar vooruit boeken
Werken met vaste bijcoderingen in Grootboek
Functiescheiding in het ‘Algemeen Boekingsprogramma’
Hoe kan ik de Beginbalans Grootboek importeren?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor de waardering OHW en het resultaat (IFRS)?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten uren externen?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten subsidies?
Hoe is de boekingsgang van koersverschillen?
Boeken in een afgesloten boekjaar/-periode
Bij rekeningsoort grootboekrekening is er alleen de optie resultatenrekening?

Grootboekinterface

Hoe kun je journaalposten in het grootboek inlezen?
Grootboekinterfacebestand inlezen lukt niet

Budgetten-interface

Inlezen grootboekbudgetten en/of latest estimate
Grip op je budget met latest estimates

Afsluitingen

Checklist voor eindejaarsafsluiting
Jaarovergang module Basis
Jaarovergang module HRM
Jaarovergang module CRM – abonnementen
Jaarovergang Urenregistratie
Jaarovergang module Projecten
Jaarovergang module Service en Onderhoud
Jaarovergang module Logistiek
Jaarovergang module Leden
Jaarovergang module Donateurs
Jaarovergang module Financieel
Eindejaarsverwerking
Genereren Auditfile Financieel

Vaste Activa

Vaste Activa meerdere keren kunnen herwaarderen
Vaste activa verwijderen die geheel zijn afgeschreven
Afschrijvingsmethode Vaste activa wijzigen
Het lukt niet een vast actief te ‘wisselen van afdeling’