Financieel

Afsluitingen

Checklist voor eindejaarsafsluiting
Jaarovergang module Basis
Jaarovergang module HRM
Jaarovergang module CRM – abonnementen
Jaarovergang Urenregistratie
Jaarovergang module Projecten
Jaarovergang module Service en Onderhoud
Jaarovergang module Logistiek
Jaarovergang module Leden
Jaarovergang module Donateurs
Jaarovergang module Financieel
Eindejaarsverwerking
Genereren Auditfile Financieel

Banken

Automatisch BIC laten bepalen uit IBAN

Debiteuren

Handmatige facturen gebruiken

Facturering

Facturen zonder btw voor buitenlandse debiteuren
Inrichten elektronisch factureren
Bijlage(n) meesturen met elektronische factuur
Elektronisch factureren met UBL-bestand
Elektronische facturen als pdf-bestand gearchiveerd
Herafdrukken elektronische facturen
Eenheidscodes voor facturering via eConnect
Verkoopfactuur wordt niet verwerkt
Hoe kan ik een betalingsconditie voor creditfacturen instellen?
Elektronisch factureren via eConnect (Voorheen eVerbinding)

Automatische incasso

Waar kan ik betalingscondities voor automatische incasso centraal vastleggen?
Hoe kan ik incassotransacties storneren?

Crediteuren

Bankrekening(en) bij crediteur vastleggen
Vier-ogen controle bij invoeren en wijzigen van bankrekeningen
Nieuw bankrekeningnummer gemakkelijk overnemen in lopende openstaande posten

Verplichtingen

Hoe maak ik verplichtingen aan?
Nieuwe verplichting versneld invoeren
Hoe kan ik verplichtingen fiatteren?
Fiatteren op volgorde en gebruik van mandaten bij Verplichtingen
Hoe kan ik verplichtingen afkeuren?
Hoe kan ik een verplichting verwijderen, afmelden of afsluiten?
Kan ik een afgekeurde verplichting opnieuw ter fiattering aanbieden?

Inkoopfacturen

Hoe werkt het importeren van gescande inkoopfacturen?
Inkoopfacturen importeren vanuit eConnect (voorheen eVerbinding)
Ik krijg een foutmelding bij importeren gescande inkoopfactuur. Wat nu?
Hoe werkt het fiatteren van inkoopfacturen?
Fiatteren op volgorde en mandaten
Verplicht vastleggen fiatteur of autorisatieroute
Inkoopfacturen laten vervallen
Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking

BTW-Rapportage

Inrichting btw-afdrukcodes
Handmatige btw-aangifte
Elektronische aangifte via Digipoort
Btw-aangifte buitenlandse klant/crediteur
Nulstellen beginsaldo btw-rekeningen

Elektronische bankafschriften

Vanuit elektronisch bankafschrift doorboeken op project/werkorder
Automatische koppeling van betaal- en incassobestanden
Gebruik van wildcards in matchregels
Gebruik van speciale tekens in matchregels
Kleursignalering bij afwijkende saldi elektronische bankafschriften
Hoe kan ik een BTL91-betaalbestand afboeken?
Instellen matching transactieregels zonder specificatie factuurnummer

Grootboek

Werken met vaste bijcoderingen in Grootboek
Hoe kan ik de Beginbalans Grootboek importeren?
Debiteurensaldo aansluiten met het grootboek
Bij rekeningsoort grootboekrekening is er alleen de optie resultatenrekening?
Boeken in een afgesloten boekperiode
Boeken in een afgesloten boekjaar
Het boekstuknummer wijkt af van het inkoopfactuurnummer?
Hoe is de boekingsgang van koersverschillen?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten subsidies?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten uren externen?
Is er een uitleg van de boekingsgangen voor de waardering OHW en het resultaat (IFRS)?

Grootboekinterface

Hoe kun je journaalposten in het grootboek inlezen?
Grootboekinterfacebestand inlezen lukt niet

Budgetten-interface

Grip op je budget met latest estimates
Importeren Latest estimate-gegevens

Vaste Activa

Afschrijvingsmethode Vaste activa wijzigen
Het lukt niet een vast actief te ‘wisselen van afdeling’
Vaste activa verwijderen die geheel zijn afgeschreven