Relaties

Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties
Contactpersonen en functies beheren
Foutmelding bij invoer telefoonnummer
Kan ik het relatietype van een bestaande relatie wijzigen?
Hoe kan ik relaties importeren?
Foutmeldingen bij importeren e-mailberichten of poststukken?
Flexibele samenstelling naam persoon
Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen?
Flexibele controle op dubbele relaties
Hoe leg ik een uitgebreid adres vast bij personen?