Offertes

Fiatteren door vervangers
Offertes koppelen aan campagnes
Offerte-reminders elektronisch versturen
Correctie op bedrag jaarverdeling offerte bij ingebruikname AllSolutions (NGO-module)
Subprojectnummers overnemen uit de offerte
Offertes in valuta herberekenen
Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)
Standaardteksten gebruiken in offertes
Waar kan ik het versienummer van mijn offerte zien?
Kan ik offerte-uren overzetten naar het project?