CRM

Acties

Monitoring en alerts van acties
Vervolgactie inzetten bij mailings
Werken met generieke medewerkers
Aanmaken acties
Standaard acties definiëren
Het gemak van custom workflows

Besturing

Inlezen postcodetabel
Werken met een centraal adressenbestand

Campagnes

Offertes koppelen aan campagnes

Dossiers

Peildatum alert ‘Hulpvragen die uiterste datum gaan overschrijden’

Mailings

Tekst voor brief/e-mail bij mailing-run vastleggen
Vervolgactie inzetten bij mailings
Aanmaken van een briefformulier voor een mailing
Aanmaken van een etiketformulier
Mailingvoorkeuren vastleggen
Hoe werkt de koppeling met Tripolis Dialogue?
Systeembeheer voor e-mail mailings
Richtlijnen voor verzenden van e-mails
Afmelden voor (e-mail) mailings
Een mailing-run aanmaken en uitvoeren
Aanmaken van een e-mailformulier voor een mailing
Hoe neem ik een afbeelding op in een e-mail nieuwsbrief?
Gebruik van mailingcodes
Welk e-mailadres wordt gebruikt in een mailing-run?

Offertes

Fiatteren door vervangers
Offertes koppelen aan campagnes
Offerte-reminders elektronisch versturen
Correctie op bedrag jaarverdeling offerte bij ingebruikname AllSolutions (NGO-module)
Subprojectnummers overnemen uit de offerte
Offertes in valuta herberekenen
Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)
Standaardteksten gebruiken in offertes
Waar kan ik het versienummer van mijn offerte zien?
Kan ik offerte-uren overzetten naar het project?

Relaties

Uitbetalingsberichten mailen naar partners
Telefoonnotities vastleggen
Bezoekrapporten vastleggen
Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties
Wijziging accountmanager doorvoeren bij relaties
Hoe leg ik een uitgebreid adres vast bij personen?
Flexibele controle op dubbele relaties
Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen?
Flexibele samenstelling naam persoon
Foutmeldingen bij importeren e-mailberichten of poststukken?
Hoe kan ik relaties importeren?
Kan ik het relatietype van een bestaande relatie wijzigen?
Foutmelding bij invoer telefoonnummer
Contactpersonen en functies beheren

Webformulieren