Weergaven/Instellingen

Formule voor berekenen aantal (werk)dagen
Belangrijke tips en tricks bij het aanpassen van weergaven
Extra (filter)condities gebruiken bij aanpassen weergave
Laatst gebruikte weergave onthouden per gebruiker
Gebruik van buffertabellen en extra tabellen in formulekolommen in de weergave
Formulekolom in weergave opnemen in de vorm van een lijst
Accolades opnemen in condities voor eigen weergaven en filters
Kan ik weergaven aanpassen?
Kan ik instellingen aanpassen?
Numerieke velden met of zonder decimalen in de weergave tonen
Kolommen vastzetten in browsers bij horizontaal scrollen