Beheer

Applicatie integratie

Interfaces

Applicatiebeheer

Bij aanmaken nieuwe gebruiker direct medewerkersprofiel toewijzen
Hoe pas ik grootte lettertype en paginakoppen aan?
Kan ik een eigen ‘look and feel’ instellen?
Hoe gebruik ik het freeform filter?
Webparts initieel instellen per configuratiegroep
Kan ik eigen helpteksten vastleggen?

Autorisaties

Inloggen met SMS token
Hoe werken beveiligingszones?
Kan ik een gebruiker tijdelijk/aanvullend voor een functie autoriseren?
Hoe zit het autorisatiemodel van AllSolutions in elkaar?
Vertrouwde netwerklocaties instellen
Inloggen via Single Sign-On
Foutmelding bij inloggen ‘Gebruiker is geblokkeerd’
Foutmelding bij inloggen ‘Deze gebruiker is niet ingedeeld in een licentiecategorie’

Besturing

Gebruik van wildcards in nummerranges

Business Monitoring

Attenderen via specifieke alerts
Hoe stel ik alerts in?
Hoe kan ik alerts activeren?
Hoe koppel ik alerts aan medewerkers of medewerkersprofielen?
Hoe werkt de Alerts monitor?
Het verschil tussen Alerts monitor en Alert notifier
Inzicht in persoonlijke actielijst via de Alertmanager
Hoe kan ik alerts verwijderen?
Alerts beschikbaar in andere taal
Het alert ’te fiatteren verplichtingen’ instellen
Kan ik alerts opnemen op een featurepagina?

E-mail integratie

Mailbox uitlezen met OAuth 2.0
E-mails importeren via koppeling met Exchange
Mogelijke foutmeldingen bij uitlezen mailboxen
Hoe stel ik de koppeling met Exchange in?
Synchronisatie met Exchange inrichten in AllSolutions
Exchange koppeling werkt niet meer?
E-mails importeren vanuit Office 365
Hoe kan ik e-mailberichten importeren?
E-mails importeren via een dedicated mailbox

Logging

Worden de inlogpogingen in het systeem gelogd?
Logging van de exchange koppeling
Logging van verzonden e-mails

Weergaven/Instellingen

Formule voor berekenen aantal (werk)dagen
Belangrijke tips en tricks bij het aanpassen van weergaven
Extra (filter)condities gebruiken bij aanpassen weergave
Laatst gebruikte weergave onthouden per gebruiker
Gebruik van buffertabellen en extra tabellen in formulekolommen in de weergave
Formulekolom in weergave opnemen in de vorm van een lijst
Accolades opnemen in condities voor eigen weergaven en filters
Kan ik weergaven aanpassen?
Kan ik instellingen aanpassen?
Numerieke velden met of zonder decimalen in de weergave tonen
Kolommen vastzetten in browsers bij horizontaal scrollen

Systeemontwikkeling

Systeemvariabelen gebruiken bij suggest-definities

Technisch beheer

Advies systeemvereisten AllSolutions
Beveiligde E-mail Service (BES)

Uitvoer

Hoe verloopt het verwerken van opdrachten in wachtrij?
Hoe stel ik Program Batch Jobs in?