Beheer

Applicatie integratie

Voorwaarden AllSolutions koppeling met Exchange
Hoe stel ik de koppeling met Exchange in?
Exchange-koppeling activeren bij je gebruikers
Exchange-koppeling omzetten naar OAuth 2.0
Veilige bestandsuitwisseling via SFTP
REST API voor het veilig en snel uitwisselen van data
REST API gebruiken? Verwerkersovereenkomst afsluiten!
Hoe kunnen we de REST API activeren?
Handleiding over het inrichten van de REST API
Hoe monitor ik het REST API-gebruik van mijn omgeving?
Interfaces
Elektronisch factureren via eConnect (Voorheen eVerbinding)

Applicatiebeheer

Bij aanmaken nieuwe gebruiker direct medewerkersprofiel toewijzen
Hoe pas ik grootte lettertype en paginakoppen aan?
Kan ik een eigen ‘look and feel’ instellen?
Hoe gebruik ik het freeform filter?
Webparts initieel instellen per configuratiegroep
Kan ik eigen helpteksten vastleggen?

Autorisaties

Eigen startpagina (featurepagina) instellen per standaard inlogbedrijf
Inloggen met SMS token
Hoe werken beveiligingszones?
Kan ik een gebruiker tijdelijk/aanvullend voor een functie autoriseren?
Hoe zit het autorisatiemodel van AllSolutions in elkaar?
Vertrouwde netwerklocaties instellen
Inloggen via Single Sign-On
Foutmelding bij inloggen ‘Gebruiker is geblokkeerd’
Foutmelding bij inloggen ‘Deze gebruiker is niet ingedeeld in een licentiecategorie’

Besturing

Gebruik van wildcards in nummerranges
Eigen startpagina (featurepagina) instellen per standaard inlogbedrijf
Inlezen postcodetabel

Business Monitoring

Hoe stel ik alerts in
Hoe werkt de Alerts monitor
Hoe werkt de Alertmanager
Attenderen op uit te voeren actie(s) via een alert
Alerts opnemen op een featurepagina

E-mail integratie

Beveiligde E-mail Service (BES)
Hoe kan ik e-mailberichten importeren?
E-mails importeren via koppeling met Exchange
Exchange koppeling werkt niet meer?
E-mails importeren vanuit Office 365
E-mails importeren via een dedicated mailbox
Mailbox uitlezen met OAuth 2.0
Mogelijke foutmeldingen bij uitlezen mailboxen

Logging

Logging functies in AllSolutions
Mutatielogging in AllSolutions
Worden inlogpogingen in het systeem gelogd?
Logging van de exchange koppeling
Logging van verzonden e-mails

Weergaven/Instellingen

Formule voor berekenen aantal (werk)dagen
Belangrijke tips en tricks bij het aanpassen van weergaven
Extra (filter)condities gebruiken bij aanpassen weergave
Laatst gebruikte weergave onthouden per gebruiker
Gebruik van buffertabellen en extra tabellen in formulekolommen in de weergave
Formulekolom in weergave opnemen in de vorm van een lijst
Accolades opnemen in condities voor eigen weergaven en filters
Kan ik weergaven aanpassen?
Kan ik instellingen aanpassen?
Numerieke velden met of zonder decimalen in de weergave tonen
Kolommen vastzetten in browsers bij horizontaal scrollen

Systeemontwikkeling

Systeemvariabelen gebruiken bij suggest-definities
Snel navigeren met behulp van hyperlinks

Technisch beheer

Advies systeemvereisten AllSolutions

Uitvoer

Hoe stel ik Program Batch Jobs in?
Hoe verloopt het verwerken van opdrachten in wachtrij?