Financieel

Informatie voor de inrichting van SEPA, de jaarovergang en boekjaarafsluiting en de werking van de financieel verslaggenerator.

Waardering Projecten (Waardering OHW en Resultaat)
Jaarovergang en boekjaarafsluiting
Financieel verslaggenerator
Overgang naar aangifte met Digipoort
Installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions
Installeren SEPA-incasso’s in AllSolutions
Boekingsgangen Journaalposten Uren Externen
Boekingsgangen Waardering OHW en Resultaat (IFRS)
Boekingsgangen Journaalposten Subsidies