AllSolutions12

AllSolutions12 bevat een universele software koppeling, een REST API. Deze maakt van AllSolutions een volledig open platform, waarin je veilig en snel data uitwisselt met andere systemen. Integraties met andere systemen en met maatwerk-apps komen daarmee binnen handbereik en kunnen gemakkelijk via een eenvoudige en veilige toegang gerealiseerd worden

REST staat voor ‘Representational state transfer’, de onderliggende architectuur van het internet. API staat voor ‘Application Programming Interface’, kort gezegd is dit een ingang tot het systeem voor andere systemen. Als twee systemen met elkaar moeten communiceren, gebruikt het systeem een API om het andere systeem aan te spreken.

De REST API in AllSolutions maakt het voor andere partijen voortaan heel eenvoudig om data uit AllSolutions te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je een koppeling wilt maken met een ander systeem of zelf een app wilt laten maken om bijvoorbeeld via de mobiel of tablet uren te registreren. Op basis van de API wordt alle data veilig gelezen en weggeschreven in AllSolutions.

Voordelen REST API

REST technologie heeft de voordelen van schaalbaarheid, gebruikt minder bandbreedte, is relatief eenvoudig te gebruiken en daarmee in de praktijk sneller in de business inzetbaar. Een groot voordeel in een tijd dat snelheid van strategisch belang is voor organisaties!

De REST API koppeling van AllSolutions biedt daarnaast de volgende voordelen:

  • De REST API biedt een gestandaardiseerde wijze van koppelen.
  • Je bent als klant zelf ‘in control’ en bepaalt welke gegevens je via de koppeling wilt delen.
  • Je koppelt op browser-/ schermniveau.
  • Je kunt via de koppeling volledig gebruik maken van de business logica van AllSolutions.
  • Via de koppeling kun je ook maatwerk-velden en vrije velden ontsluiten, zonder dat hiervoor geprogrammeerd hoeft te worden.
  • De REST API houdt volledig rekening met de instellingen en autorisatie in AllSolutions
  • De REST API lift volledig mee op de beveiliging van data binnen AllSolutions.
  • Er zijn geen extra kosten van toepassing voor het programmeren van een koppeling of webservice.

Uitwisseling van gegevens

Via de REST API worden gegevens realtime met elkaar worden gesynchroniseerd:

  • Gegevens die in AllSolutions worden aangepast, kunnen direct via de REST API koppeling worden opgehaald.
  • Gegevens die in het externe systeem of de app worden toegevoegd of gewijzigd, zijn direct via de koppeling in AllSolutions beschikbaar.

Via de REST API kun je alle functies in AllSolutions aanroepen met de bijbehorende gegevens. Ook de informatie die in gekoppelde tabellen of via bijbehorende shortcuts aanwezig zijn, kun je op deze manier ontsluiten. Daarnaast heb je via de API ook de beschikking over de filters en acties die in de browser aanwezig zijn. En als laatste kun je via de API ook documenten gemakkelijk uploaden of inzien.

Een groot voordeel is dat je vanuit AllSolutions zelf kunt sturen welke informatie je via de API wilt ontsluiten. Dit doe je door het inrichten van weergaven en instellingen. Op deze manier kun je helemaal zelf bepalen en flexibel inrichten welke gegevens je via de koppeling wilt synchroniseren.

REST API activeren

De REST API is vormgegeven als module in AllSolutions, zodat alle instellingen en velden voor de REST API alleen zichtbaar zijn voor gebruikers wanneer de koppeling is geactiveerd. Neem voor het activeren van de module contact op met je consultant.

Het activeren van de koppeling is mogelijk zodra je naar versie 12.0.01 bent geüpgraded. AllSolutions12 is beschikbaar vanaf juni 2017.