Human Resource Management

Geef je medewerkers grip en controle

Jouw mensen vervullen een cruciale rol in het succes van jouw onderneming. Wij zien bij deze bedrijven een belangrijke rol voor HRM. Krapte op de arbeidsmarkt, de strijd om talent, het ontwikkelen en de tevredenheid van medewerkers zijn thema’s die steeds vaker in de directiekamer onderwerp van gesprek zijn. 

Dat vraagt om professioneel gereedschap voor de medewerker, waarbij de nadruk ligt op gemak. Voor de manager en de HR-professional die er gezamenlijk voor zorgen dat alle HR processen als een zonnetje lopen. En natuurlijk ook voor de mensen in de boardroom, zij willen inzicht en overzicht om te kunnen navigeren en op basis van de juiste en actuele informatie besluiten kunnen nemen.

Meer weten?

Integrale benadering

Wij vinden dat HR-vraagstukken een integrale benadering verdienen, Hiermee bedoelen wij dat HR, zoveel mogelijk onderdeel zou moeten vormen van de totale bedrijfsvoering. In besluitvorming én in een oplossing waarin je de (HR) processen organiseert.

Waarom? Omdat bij organisaties de HR-processen en operationele processen, zoals bijvoorbeeld planning, urenregistratie en bepaling van de onderhanden werk positie op elkaar ingrijpen.

Personeelsadministratie

De personeels- en salarisadministratie vormt het fundament onder elk bedrijf. De HRM-module in AllSolutions zorgt dat je alle relevante informatie over medewerkers goed, wettelijk verantwoord en veilig vastlegt. De module ondersteunt je bij alle administratieve handelingen. Van het opstellen van HR-documenten en het vastleggen van medewerkersgegevens tot het bijhouden van een digitaal dossier en het voeren van de verzuimadministratie.

Daarnaast integreert de module naadloos met de financiële administratie én met gespecialiseerde pakketten voor salarisadministratie. Daardoor ben je er altijd zeker van dat je mensen op tijd en correct betaald worden.

Geef je medewerkers grip en controle

Je hebt er vast weleens van gehoord, HR in de lijn leggen. Wat hiermee wordt bedoeld, is dat bepaalde taken die voorheen door de afdeling HR gedaan werden, nu door de mensen zelf gedaan kunnen worden. Self Service noemen we dat, medewerkers en managers regelen het zelf, met elkaar. HR controleert en krijgt meer tijd voor andere belangrijke zaken. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Verlof

  Stel, je boekt een midweek met je gezin, even lekker er tussenuit. Met AllSolutions vraag je snel en eenvoudig je verlof aan. Vervolgens krijgt je manager een melding dat hij/zij een nieuwe verlofaanvraag moet goedkeuren. Nadat dit gedaan is, is meteen je verlofsaldo bijgewerkt en kijkt iedereen naar hetzelfde saldo. En, je beschikbaarheid is ook meteen aangepast in de planning, je collega’s kunnen die dagen geen opdrachten voor je inplannen.

   

 • Declaraties

  Je hebt een opdracht aan de andere kant van het land. Uit efficiency overwegingen, plan je meteen twee dagen bij de klant. Dus dat wordt overnachten in een hotel en de kosten voorschieten. Hoe makkelijk is het dan dat je vanuit onze software alleen een foto hoeft te maken van je bonnetje en voilá, je declaratie in ingediend. Je manager hoeft deze alleen maar goed te keuren en zich niet druk te maken of dit wel of niet ten laste van het project komt, want dat is namelijk al ingeregeld in de projectadministratie. Hij gaat linea recta naar de administratie, die controleert en betaalt.

   

 • Digitaal dossier

  Bij sommige organisaties is het belangrijk dat medewerkers altijd en overal toegang hebben tot certificeringen. Met AllSolutions heb je die altijd op zak! Certificaten verlopen ook weleens, is het dan niet handig dat afdeling HR of de medewerker zelf een signaal krijgt zodat hercertificering ook op tijd gebeurt? Onze actieve signaleringen zorgen ervoor dat iedereen op tijd datgene doet wat moet gebeuren.

Talent (Management)

Je kan er een dag mee vullen, wat is talent management? Praktisch als wij zijn, hebben wij talent management gedefinieerd als alles wat er voor nodig is om:

 1. Medewerkers tevreden te houden (of te krijgen)
 2. Inzicht te krijgen in de ontwikkeling van medewerkers

Wij hebben deze zaken vertaald naar een aantal aandachtsgebieden binnen Talent Management:

 • Beoordelen/functioneren

  De meeste bedrijven kennen in enige vorm een HR-jaarcyclus. Met AllSolutions kun je formats voor functionerings- en/of beoordelingsgesprekken voorbereiden. Sjablonen die zorgen voor een vaste structuur van deze gesprekken, zodat je ook niets kunt vergeten. Na (digitale) ondertekening ervan voeg je de gespreksverslagen toe aan het digitaal dossier van de medewerker zodat iedereen de beschikking over dezelfde informatie heeft.

   

 • Competentie Management

  In AllSolutions kun je vastleggen welke vaardigheden, kennis en kunde jouw mensen hebben. Dat is niet alleen handig voor de afdeling HR maar ook voor bijvoorbeeld een projectleider of werkvoorbereider die de juiste persoon bij een opdracht of project moet selecteren. Daarnaast biedt het voor medewerkers ook perspectief, wat moet er gebeuren om bijvoorbeeld van applicatie consultant door te groeien naar projectleider?

   

 • Opleidings Management

  Een belangrijk onderdeel van competentiemanagement is het vastleggen van de juiste opleidingen en certificaten. In het digitale dossier van de medewerker kan iedereen deze data raadplegen. En, op het moment dat bijvoorbeeld een BHV-certificaat verloopt, kan de afdeling HR op tijd een nieuw examen voor je aanvragen en inplannen. 

Samen in gesprek

Advies op maat?

Wil je graag weten hoe AllSolutions je verder kan helpen? We gaan graag met je in gesprek.

HR-Analytics

Een nog vaak onderbelicht onderdeel binnen het HR-vlak. Hoe gaan we van data naar informatie? En hoe gebruik je die informatie om te navigeren? Hoe gaat jouw organisatie om met strategische personeelsplanning of formatie? Grote onderwerpen die een HR-afdeling nogal eens hoofdbrekens kunnen bezorgen. Met de HR-analytics van AllSolutions maak je in ieder geval een vliegende start.

Wij leveren standaard ons HR management dashboard mee met hierin de belangrijkste stuurinformatie. En uiteraard kunnen onze specialisten jouw organisatie helpen met de overige HR vraagstukken zodat je als HR goed beslagen ten ijs in de directiekamer verschijnt.

HR propositie van AllSolutions: een maatpak of confectie?

In bovengenoemde paragrafen hebben wij onze oplossing voor HR vanuit AllSolutions beschreven. Gebaseerd op standaard software en onze HR best practice, confectie derhalve. Onze ervaring is dat organisaties hiermee de doorlooptijd van een implementatie verkorten en de adoptie van de HR-oplossing sneller gaat.

Ontnemen we hiermee iedere vorm van flexibiliteit? Zeker niet! Één van onze sterke punten is dat onze software door parametrisering aangepast kan worden aan de specifieke wensen en eisen van de organisatie. 

Een kenmerk van confectie is dat hetzelfde kostuum in meerdere pasvormen beschikbaar is. Dat geldt ook voor onze HR-oplossing. Op verzoek van klanten hebben we geïnvesteerd in de uitbreiding van de samenwerking met HR2day. Deze partner die een dedicated HR oplossing ontwikkelt, implementeert en onderhoudt kent een meer uitgebreide integratie met AllSolutions, niet alleen op het vlak van salaris, maar ook op HR-vlak. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek.

HRM

Top 3 functionaliteiten

De HRM-module van AllSolutions bevat allerlei praktische functionaliteiten waar niet alleen HRM-professionals, maar ook medewerkers en leidinggevenden zonder uitzondering enthousiast van worden. Met AllSolutions leg je een gedegen digitaal fundament onder je
personeelsbeleid en zorg je voor grip, inzicht en efficiëntie. Daarmee draag je niet alleen bij aan een beter functionerende HR-afdeling, maar ook aan meer werkplezier, tevreden klanten en succes.

Icon

Personeelsadministratie

Leg een gedegen fundament onder jouw personeelsbeleid. Alle relevante informatie over medewerkers leg je met AllSolutions digitaal, wettelijk verantwoord en veilig vast. De module integreert bovendien naadloos met gespecialiseerde pakketten voor salarisadministratie.

Icon

Talent Management

Bied je medewerkers duidelijke perspectieven, zorg voor een gestroomlijnde jaarcyclus en help medewerkers om professioneel en als mens te groeien.

Icon

Self Service

Biedt je medewerkers en manager grip en controle over hun eigen gegevens en HR-processen waarin ze betrokken zijn. Zo ontstaat er ruimte voor de afdeling HRM om te focussen op haar kerntaken.

Samen in gesprek

Meer weten? Neem contact op met Martijn.