Wisseling van de wacht: heeft jouw waterschap grip op alle projecten en budgetten?

Op 20 maart ging Nederland naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Iets meer dan de helft van alle Nederlanders (50,5%) liet zijn stem gelden om de nieuwe algemeen besturen van de 21 waterschappen in ons land te kiezen. De nieuwgekozen vertegenwoordigers buigen zich nu met een frisse blik over de zaken die spelen in hun regio. Maar die bestuurswissel levert ook intern uitdagingen op. Nieuwe bestuursleden missen vaak essentiële informatie en inzicht over reeds lopende projecten en processen. Hoe zorg je als waterschap dan voor continuïteit en control in je financiële planning?

DOOR: GERT DINGEMANSE
ALLSOLUTIONS

Om de vier jaar vinden de waterschapsverkiezingen plaats en krijgen de Nederlandse waterschappen een nieuw algemeen bestuur dat het beleid voor de komende jaren uitstippelt. Veel nieuwe vertegenwoordigers hebben bij aanvang van hun functie nog geen zicht op alle lopende projecten en de budgetten die de afgelopen jaren zijn verstrekt. De waterschappen hebben de komende periode flink wat werk om hun tanden in te zetten. Vier jaar aan opgebouwde kennis over voorgaande, lopende en komende projecten moet van het ene op het andere bestuur worden overgedragen. En projecten die al langer dan vier jaar lopen, komen zelfs uit de koker van een nog eerder bestuur.

Minder inzicht in financiën door bestuurswissel

Juist door de lange doorlooptijd van projecten en wisselingen van bestuur gaat er nogal eens wat mis. Want de mensen rouleren, maar de projecten lopen door. Nieuwe bestuurders kijken graag vooruit, maar zien daardoor mogelijk langlopende projecten over het hoofd. Daardoor kan het voorkomen dat een nieuw bestuur kredieten verstrekt, voor projecten die al toereikende budgetten hebben. Daardoor lopen sommige projecten financieel uit de hand. Terwijl dat goed te voorkomen is met meer inzicht in de budgettering van projecten.

Continuïteit is het sleutelwoord

Gelukkig zijn veel waterschappen al op zoek naar manieren om financiële planning en controle beter aan te pakken. De behoefte groeit om meer in control zijn over het verloop van projecten en verstrekte kredieten. Deels door een nieuw bestuur direct inzicht te geven in welke projecten er spelen en hoe de budgetten zijn verdeeld. Maar ook door erop te kunnen vertrouwen dat de cijfers correct zijn. Maar hoe meet je de uitgaven voor projecten en hoe monitor je dat? En hoe maak je het voor je volgende bestuur makkelijk inzichtelijk?

Om continuïteit te bevorderen en meer inzicht in en grip op de financiën te krijgen, moeten waterschappen aan de slag met de volgende drie punten:

  1. Richt je processen goed in. Maak duidelijke afspraken over de vastlegging en controle van budgetten en wie waarvoor verantwoordelijk is.
  2. Zorg voor kloppende en actuele cijfers en verzamel deze informatie in een centraal en voor iedereen toegankelijk systeem. Zo beschikt iedereen altijd over dezelfde cijfers en voorkom je dat er verschillende documenten en Excelsheets door je organisatie zwerven met uiteenlopende cijfers.
  3. Krijg en geef meer inzicht. Maak duidelijke rapportages om ervoor te zorgen dat de eindverantwoordelijke altijd realtime inzicht heeft in de cijfers. Wat is er al besteed? Klopt dat met de begroting? Worden onze doelen behaald? Hoe staat het met de planning? Op die manier zit je kort op je projecten en kun je snel sturen.

De nieuwgekozen bestuursleden staan voor mooie uitdagingen, zowel op bestuurlijk als maatschappelijk vlak. Dat maakt het extra belangrijk dat er goed zicht is op de financiële situatie. Een investering in een goedwerkend financieel IT-systeem geeft inzicht en versterkt de positie van het bestuur. Zodat de leden zich volledig kunnen richten op hun kerntaak: het verbeteren en versterken van het waterbeheer in de regio.

Meer voor waterschappen