Waarom vooruitkijken noodzaak is voor waterschappen (en hoe je daarvoor zorgt)

In Nederland zorgen 21 waterschappen er samen voor dat we droge voeten houden en over schoon water beschikken. De wereld van de waterschappen is constant in beweging. De druk neemt toe vanuit politieke en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan een energieneutrale en klimaatbestendige toekomst. Er wordt een actievere rol gevraagd van waterschappen; minder achteraf controleren en meer anticiperen. Neem bijvoorbeeld de extreme droogte in Nederland van afgelopen zomer. Vooruitkijken is in de watersector noodzaak geworden.

DOOR: HANS POST
ALLSOLUTIONS

 

Vooroplopen of achter de feiten aan?

Regelmatig kom ik bij waterschappen over de vloer die goed onderbouwde beslissingen willen nemen. Maar het duurt vaak weken voordat managers beschikken over ‘actuele’ rapportages. Ze moeten wachten op de maandafsluiting en ergens rond de tiende van de maand hebben ze eindelijk een rapportage. Als ze vervolgens meer details willen over cijfers, dan zijn ze weer twee weken verder. Hoe kan je goede beslissingen nemen en teams sturen als je voortdurend een maand achterloopt? Vooral in een tijdperk waarin de kansen liggen in het anticiperen op de ontwikkelingen van morgen.

Altijd inzicht

Wat als je voortdurend inzicht hebt in uren, projecten, afdelingen en kosten? Je wilt toch weten wat er nú gebeurd? De afgelopen tijd hebben we bij AllSolutions waterschappen geholpen om betrouwbare cijfers realtime beschikbaar te stellen. Managers kunnen daardoor zelf, op ieder moment, rapportages opvragen. Ze kunnen bovendien inzoomen op individuele cijfers. Als er afwijkingen in de cijfers zijn, kan er tot in de haarvaten gekeken worden waar de uitschieters vandaan komen.

Het stelt waterschappen echter niet alleen in staat om rapportages op te vragen, maar ook om slimmer en gerichter te begroten voor de komende jaren. Vaak weten ze al jaren van tevoren of een dijk verzwaard moeten worden of dat een zuiveringsgemaal toe is aan vernieuwing. Nu kunnen die geplande investeringen meegenomen worden in actuele begrotingen. Maar ook bijvoorbeeld de huidige stand van zaken bij investeringsprojecten wordt inzichtelijk. Wat is er al gerealiseerd? Wat komt er nog aan? En past dat binnen de geraamde kosten? Kortom, er kan altijd razendsnel geanalyseerd worden of programma’s werken en of doelen worden behaald.

Vertrouw op de cijfers

Om realtime inzicht te krijgen, moet je er uiteraard wel vanuit kunnen gaan dat de cijfers op orde zijn. Daarom zorgen we ervoor dat cijfers correct zijn en dat gebruikers weten waar ze vandaan komen. Ze zien in een oogopslag wanneer overzichten zijn bijgewerkt en door wie dat is gedaan. Processen zijn strak geregeld, zodat waterschappen altijd de regie hebben over de cijfers. Er kan bijvoorbeeld pas een factuur binnenkomen als er een contract voor dat project beschikbaar is. Dat zorgt voor meer vertrouwen in de cijfers.

De resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Er is meer inzicht in de stand van zaken gedurende projecten, waardoor er sneller antwoord is op vragen en waterschappen direct kunnen reageren. Financiële administraties maken slimme prognoses om beter te bepalen wanneer er geld overgemaakt moet worden. En afwijkende waarden in bijvoorbeeld tijdregistraties worden direct opgemerkt en gecorrigeerd. Kortom, waterschappen zijn meer in controle over hun processen.

Ben je benieuwd hoe waterschappen realtime inzicht en betrouwbare cijfers kunnen realiseren? Lees dan het verhaal van het Hoogheemraadschap Delfland. Of neem vrijblijvend contact op met Hans Post, Senior Consultant / Specialist Waterschappen van AllSolutions, op het nummer 0348-430 110.

Meer over waterschappen