Verhoging lage btw-tarief naar 9%

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Het kabinet heeft de wijziging van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. De Tweede Kamer heeft op 15 november 2018 ingestemd met het Belastingplan. De Eerste Kamer moeten overigens nog akkoord gaan met de verhoging.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Aanpassingen in AllSolutions per 1 januari

Als je werkt met het lage btw-tarief, voer je de verhoging als volgt door in jouw omgeving:

In de functie Btw-codes (MBTWKD):

  • Per 1 januari wijzig je het lage btw-tarief van btw-code laag (l) van 6% naar 9%.
  • Op dat moment maak je ook een tijdelijke nieuwe btw-code aan (btw-code l6 = 6%), die je kunt gebruiken voor creditfacturen e.d. of facturen voor goederen en diensten geleverd vóór 1 januari 2019.

Voor de nieuwe btw-code (l6) moeten ook grootboekrekeningen worden aangemaakt. Dit doe je in de functie Grootboekrekeningen (MRKSCH). Hierbij kun je handig gebruik maken van de kloon-mogelijkheid waarbij je een deel van de velden aanpast terwijl je andere velden (o.a. de rapportage instellingen) ongewijzigd overneemt.

Koppel hierna de grootboekrekening aan de btw-code via shortcut Grootboekrekeningen in de functie Btw-codes (MBTWKD).

In de functie Btw-afdrukcodes (MBTWAF) wijzig je de omschrijving van categorie 1B per 1 januari 2019 naar ‘Levering/diensten belast met 9%’.
De nieuw aangemaakte btw-code (l6) neem je op in regel 1c: Bewerk de betreffende regel en selecteer btw-code l6 om deze mee te nemen in de aangifte.
Ook in regel 5b (voorbelasting) neem je de tijdelijke btw-code op.