REST API ingericht? Doe een health check!

Via de REST API kun je de meeste functies in AllSolutions aanroepen met de bijbehorende gegevens. Ook de informatie die in gekoppelde tabellen of via bijbehorende shortcuts aanwezig is, kun je op deze manier ontsluiten. Dit doe je door het inrichten van weergaven en instellingen voor de REST API. Op deze manier kun je helemaal zelf bepalen en flexibel inrichten welke gegevens je via de koppeling wilt synchroniseren.

Queries hebben invloed op performance

Via de REST API kunnen een groot aantal calls tegelijk op AllSolutions worden afgevuurd. Wanneer queries in weergaven en instellingen niet efficiënt zijn ingericht kan dit extra druk leggen op de performance van je omgeving. De REST API calls houden dan een agent langer bezet dan gewenst is. En deze agent is dan pas later (of niet) beschikbaar om andere opdrachten van gebruikers in je omgeving uit te kunnen voeren. 

Recent hebben we in de praktijk gezien dat dit tot vertragingen in omgevingen kan leiden. Een situatie waarvan we graag willen voorkomen dat gebruikers hiermee te maken krijgen.

Doe een health check!

Heb je zelf de REST API ingericht in je omgeving? En weergaven en instellingen van aanvullende queries voorzien? Neem dan voordat de REST API ‘live’ gaat contact op met je vaste consultant voor een health check! De consultant kan dan de ingerichte browsers nog even goed met je nalopen ter verificatie van de calls en van de data die ontsloten wordt. Met deze extra controle kun je mogelijke problemen nog vóór de live-gang ondervangen. 

Neem contact op met je consultant

Ben je op dit moment bezig met de inrichting van een REST API? Of heb je plannen om dit te gaan doen? Neem dan contact op met je consultant zodat deze de benodigde werkzaamheden kan meenemen in zijn planning.

Meer informatie over de REST API?

Wil je meer weten? Op onze supportpagina vind je meer informatie over de REST API.