Informatiebeveiliging op orde: AllSolutions ontvangt nieuw ISO27001-certificaat

allsolutions-infomatiebeveiliging-2019

Onlangs is het moederbedrijf van AllSolutions, GAV International, geauditeerd op de ISO27001-norm. Aan de hand van deze norm wordt de informatiebeveiliging bij organisaties beoordeeld. GAV International kreeg hiervoor een positieve beoordeling. Sinds de invoering van de Europese AVG-wetgeving staat informatiebeveiliging op het netvlies van alle (grote) bedrijven. Om de staat van de informatiebeveiliging bij een bedrijf te beoordelen is een ISO-norm in het leven geroepen: de ISO27001.Het nieuwe ISO-certificaat laat zien dat AllSolutions bewezen heeft dat we voldoen aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging, het informatieproces op de juiste manier beheren en dat we gegevens goed beveiligen.

Lees meer over informatiebeveiliging