Hoe waterschappen in één klap drie uitdagingen oplossen

 
Netflix lanceerde in 2018 twintig mini-documentaires genaamd ‘Explained’. In pakweg een kwartier legt de serie één onderwerp uit, zoals de opkomst van cryptovaluta of de wereldwijde watercrisis. Vooral de laatstgenoemde aflevering is een echte aanrader voor iedereen in de watersector (en daarbuiten). Want in vijftien minuten wordt weer kraakhelder hoe belangrijk het werk van waterschappen en bedrijven in de watersector is.

In mijn vorige waterblog benadrukte ik al de cruciale rol van waterschappen en hoe die de komende jaren zal veranderen. Projecten worden omvangrijker. De druk neemt toe vanuit de politiek en de maatschappij om bij te dragen aan een duurzame toekomst. En er wordt een actievere rol van de waterschappen gevraagd; minder achteraf controleren en meer vooruitkijken.

DOOR: HANS POST
ALLSOLUTIONS

Blijven ontwikkelen

Daardoor wordt het essentieel voor waterschappen om zowel in- als extern efficiënter en nauwer samen te werken. Intern wisselen medewerkers onderling veel informatie uit, maar het ontbreekt ze vaak aan inzicht. Dat zorgt voor miscommunicatie en stroeve samenwerking. Maar wat nou als ze altijd en overal de voortgang, werkzaamheden en de tijd en kosten van projecten met elkaar konden delen?

Daarnaast stuiten waterschappen vaak op dezelfde problemen, maar lossen ze die afzonderlijk van elkaar op. Terwijl ze door kennis te delen over projecten en werkzaamheden onder andere logistiek, administratie en inkoop veel efficiënter kunnen inrichten.

Vooruitkijken

Bovendien verandert de wereld zo snel, dat het noodzakelijk is geworden om vooruit te kijken. En dat is alleen mogelijk als waterschappen beschikken over informatie die actueel en betrouwbaar is. Om daarvoor te zorgen moeten processen op orde zijn. Bijvoorbeeld door het opstellen van planningen en begrotingen te automatiseren. Zo zorg je ervoor dat cijfers kloppen en dat je weet waar ze vandaan komen. En het zorgt ervoor dat je beschikt over actuele cijfers om de juiste beslissingen te nemen. Wat heeft onderhoud nu precies gekost? Kunnen we dat efficiënter inrichten? Liggen we op schema met een project? Zijn er voldoende mensen en middelen om deadlines te halen? Hoe zit het met de gehele voortgang van mijn project? Met betrouwbare cijfers en realtime inzicht zijn waterschappen in staat om snel bij te sturen.

Van losse eilandjes naar een ecosysteem

De uitdagingen die ik heb geschetst zijn sterk met elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk om ze niet los, maar samen aan te pakken. Geen losse eilandjes, maar één integrale oplossing om sneller te schakelen. Daardoor creëren waterschappen een omgeving waarmee ze medewerkers, afdelingen, partners en leveranciers aan elkaar knopen. Een soort ecosysteem om sneller en efficiënter te opereren.

Dat kan met een open digitaal platform dat alle operationele systemen en andere tools verbindt. Waterschappen hoeven daardoor niet meer handmatig informatie over te hevelen tussen systemen. Door bijvoorbeeld het HR-systeem, de tijdregistratie en salarisadministratie te koppelen wordt het uitbetalen van medewerkers een stuk efficiënter. Maar ze delen ook eenvoudiger kennis en informatie met andere waterschappen, partners en leveranciers. Zo halen waterschappen data veilig, snel en op een eenduidige manier uit alle systemen.

Met een open platform slagen verschillende waterschappen er nu al in samenwerking te versterken, processen efficiënter in te richten en de organisatie te sturen op realtime en betrouwbare informatie. Zo laten waterschappen niet alleen het water, maar ook processen, innovatie en samenwerking stromen.

Benieuwd hoe je één integrale oplossing creëert waarmee je systemen, informatie en mensen verbindt? Neem dan vrijblijvend contact op met Hans Post, Senior Consultant / Specialist Waterschappen van AllSolutions, op het nummer 0348-430 110. 

Meer voor waterschappen