Gezamenlijke financiële administratie leidt tot lagere kosten

De financiële samenwerking van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Rijnland is per 1 januari 2019 uitgebreid. Het hoogheemraadschap van Delfland sluit dan ook aan. Samen met andere besparingen zorgt deze samenwerking er voor dat de waterschapsbelasting minimaal stijgt voor de inwoners in ons beheersgebied.

Hoogheemraad Toon van der Klugt, belast met de portefeuilles samenwerking en financiën, is blij met deze stap . “We werken al nauw samen op het gebied van ICT met het hoogheemraadschap van Rijnland doordat wij daarvoor één gezamenlijke afdeling hebben ingericht. Met de uitbreiding van de financiële samenwerking met Delfland zijn we kwalitatief sterker en besparen we kosten. Mede dankzij dit soort samenwerkingen kunnen we de stijging van de waterschapsbelasting volgend jaar tot een minimum beperken van slechts 0,4 %, ondanks forse kostenstijgingen en een verwachte inflatie van 2,4%.”

De voordelen van de samenwerking

De gedeelde administratie, ofwel de Financiële Eenheid, gaat werken met op elkaar afgestemde processen en voert een kwaliteitsmanagementsysteem in om de kwaliteit van die processen te waarborgen. Verder levert het een voordeel op doordat de kosten van deze Financiële Eenheid worden verdeeld over de drie waterschappen. Vanaf 1 januari hebben de administraties van de drie waterschappen als standplaats Rotterdam.

Het ontstaan van de samenwerking

Een van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water vraagt overheden om effectiever te gaan samenwerken. Het samenvoegen van de administratie-afdelingen en systemen is hier een voorbeeld van. Omdat de drie waterschappen al vergelijkbare doelstellingen hadden op het gebied van automatisering van de financiële processen is de wens ontstaan om hiervoor één gedeelde organisatie-eenheid te creëren. Het kiezen van een nieuw gezamenlijk financieel pakket in 2015 is de start geweest van deze samenwerking. Nu de invoering daarvan succesvol is, vinden de waterschappen het tijd om de samenwerking uit te breiden.

Op 10 december 2018 hebben de besturen van Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Delfland de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het bestuur kijkt uit naar de uitbreiding een ziet een goede samenwerking tegemoet tussen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Delfland.

Meer voor waterschappen