De voordelen van samenwerking in de watersector

In Nederland denken we dat veel van ons oppervlaktewater geschikt is voor de productie van drinkwater, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie. En dat is uiteraard ook zo. Toch schudde de European Environmental Agency (EEA) de watersector begin juli weer even wakker. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van slechts 40 procent van de oppervlaktewateren in de Europese Unie in orde is. Nederland scoort nog veel lager met een percentage van minder dan 10 procent.

De cijfers zijn weliswaar alarmerend, maar de Nederlandse watersector zit niet stil. In de afgelopen jaren zochten overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten nadrukkelijk de samenwerking op om de waterkwaliteit te bevorderen. Ook de 21 waterschappen in Nederland zijn zich ervan bewust dat ze deze uitdagingen het beste samen kunnen aangaan. Niet voor niets werken de waterschappen op het gebied van digitale informatievoorziening al nauw samen in het Waterschapshuis. En er liggen meer kansen voor waterschappen om samen op te trekken.

DOOR: HANS POST
ALLSOLUTIONS

Eén plek voor financiën en beheer

Uit ervaring weet ik dat veel processen bij de waterschappen vrijwel identiek zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld financiën, functioneel beheer en aanbestedingen, dan pakken waterschappen deze taken in grote lijnen hetzelfde aan. Toch worden deze processen vaak decentraal geregeld. Naar mijn mening kunnen de waterschappen hier samen grote voordelen realiseren.

Stel je voor dat de boekhouding en het functioneel beheer van meerdere waterschappen op één plek geregeld zijn. Eén shared service center waar minder FTE’s nodig zijn per waterschap en waar de (licentie)kosten gedeeld worden. En waar sprake is van meer specialisatie, want de beheerders en boekhouders doen kennis op van meerdere waterschappen. Key users en eindgebruikers van de waterschappen kunnen bovendien op één plek terecht voor vragen en storingen.

Slimmer inkopen

De volgende stap is samenwerking op het gebied van contractbeheer. Aanbestedingen en de inkoop van goederen voeren waterschappen vaak apart van elkaar uit. Soms lopen er zelfs vergelijkbare orders van diverse waterschappen bij dezelfde leverancier. Waarom trekken waterschappen niet samen op? Want door gezamenlijk aan te besteden, kunnen waterschappen diensten en leveringen slimmer inkopen. Door als één grote partij op te trekken, verbeteren ze hun onderhandelingspositie ten opzichte van toeleverende bedrijven. Die positie en het feit dat je een dienst of product in grotere aantallen afneemt, resulteert waarschijnlijk in lagere kosten. Bovendien scheelt het zowel voor de waterschappen als de leverancier enorm veel tijd. In plaats van meerdere langdurige aanbestedingstrajecten is er straks nog maar één traject.

Bijkomend voordeel voor leveranciers en waterschappen is dat er heldere en uniforme contractvoorwaarden zijn. Zie het als de algemene voorwaarden om te werken met waterschappen. Handig, want zo hoeft een leverancier geen rekening te houden met verschillende voorwaarden en voorkomen ze gezamenlijk de kans op fouten.

Waardevolle inspanning

Uiteraard vraagt samenwerken een extra inspanning van alle waterschappen. Het opzetten van een shared service center vraagt om duidelijk gedefinieerde en eenduidige processen. Dit is naar mijn mening een inspanning die vooral voordelen oplevert. Door kennis en ervaring te delen over processen, leren waterschappen van elkaar wat wel én niet werkt. Zo ontdekken ze welke processen het best geschikt zijn voor een shared service center en steken ze ongetwijfeld ook in andere processen nog iets van elkaar op.

Dat het mogelijk is om op dit niveau samen te werken en kosten te besparen, dat bewijzen de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland & De Krimpenerwaard. Drie buren die met succes intensief samenwerken. Ben je benieuwd hoe ze dat hebben aangepakt?

Meer voor waterschappen