Beschikbaarheid tijdens coronasituatie

Zoals je van ons gewend bent, kunnen gebruikers ook op afstand prima werken met AllSolutions. We merken echter dat het massaal thuiswerken vanwege het coronavirus heeft geleid tot een flinke belasting van de netwerken van Nederlandse internetproviders. Er is sprake van een forse toename aan regulier internetverkeer op alle beschikbare netwerken.

Om ons heen zien we dat er maatregelen worden genomen om de belasting op het internet omlaag te brengen.

  • Zo hebben onder andere Netflix en YouTube tijdelijk de manier waarop ze video’s streamen naar gebruikers aangepast. Die gebruiken nu minder bandbreedte.
  • Verder heeft Microsoft een aantal beperkingen ingesteld om Office 365 niet te laten stranden onder de thuiswerkdruk.
  • Google en Microsoft hebben inmiddels besloten om de komende periode alleen nog beveiligingsupdates uit te brengen.
  • En hostingorganisaties zijn bezig om de bandbreedte van het internet te herschikken om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verstoringen zijn.

Voor de kwaliteit van de AllSolutions dienstverlening zijn we afhankelijk van de beschikbare infrastructuur. De software wordt continu door ons gemonitord en we blijven ons 100% inzetten om te zorgen voor een veilige en stabiele levering van AllSolutions. In de uitzonderlijke situatie waarin we ons allen bevinden, vragen we echter om je begrip wanneer we niet kunnen voorkomen dat er incidenteel een vertraging of onderbreking optreedt.

Wij wensen iedereen veel succes en gezondheid toe de komende tijd.