Klantcase

Netherlands Food Partnership rapporteert uniform op internationaal niveau met AllSolutions

Uitdaging

Netherlands Food Partnership zocht een oplossing om de financiële administratie en het projectmanagement mondiaal slimmer aan te pakken. Met AllSolutions zette de netwerkorganisatie voor agribusiness in ontwikkelingslanden de eerste stap. Dertien vestigingen in Afrika, Azië en Nederland rapporteren nu op een uniforme manier en er is meer inzicht in de voortgang van projecten.

Over Netherlands Food Partnership

Netherlands Food Partnership verbindt partijen in de agribusiness. De netwerkorganisatie brengt boeren, NGO’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen die actief zijn in ontwikkelingslanden. Deze partijen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Netherlands Food Partnership ondersteunt ze onder andere om hun expertise uit te breiden, gezamenlijk te innoveren en succesvol te lobbyen. De organisatie heeft een hoofdkantoor in Utrecht en 12 internationale kantoren. Deze zijn gevestigd in Zuidoost-Azië (Myanmar en Indonesië), West-Afrika (Benin, Mali, Niger) en Oost-Afrika (Ethiopië, Kenia, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia en Uganda). Per kantoor werken er gemiddeld drie lokale werknemers die lokale netwerken faciliteren variërend van 499 tot 5.887 leden, allen professionals in Agri-Food.

Netherlands Food Partnership staat voor uitdaging door groei

Lisette van Benthum, Manager Financial Strategy Netherlands Food Partnership, deelt haar ervaringen. “Iedere lokale vestiging voert zelfstandig projecten uit en heeft een eigen boekhouding. Voorheen werkten we met een eenvoudig boekhoudpakket en spreadsheets om alle geldstromen en projecten te beheren. We zijn de afgelopen jaren echter flink gegroeid. Daardoor kregen we steeds minder grip op de financiële administratie. En er was te weinig managementinformatie beschikbaar om projecten goed te managen. Daarom besloten we over te stappen naar een ERP-systeem.”

Oplossing

Na een zorgvuldige selectieprocedure viel de keuze op AllSolutions. “We kwamen in aanraking met AllSolutions via onze partner ICCO Cooperation. Zij overtuigden ons van de kwaliteit die AllSolutions levert op het gebied van boekhouding en projectmanagement. Wat ons echter over de streep trok was de integratie van AllSolutions met ProMEva, een projectmonitoringtool voor ontwikkelingsorganisaties. Daarmee is onze administratie direct geïntegreerd met IATI, het internationaal rapportagesysteem voor ontwikkelingssamenwerking. Zo zijn we in staat om transparant en volledig automatisch te rapporteren over inkomsten en uitgaven. Daarnaast is de benodigde lichte internetverbinding ook een belangrijk pluspunt. AllSolutions garandeert dat onze lokale mensen altijd met het systeem kunnen werken en toegang hebben tot de juiste informatie.”

Documentatie verbetert aanzienlijk

Met AllSolutions zet Netherlands Food Partnership flinke stappen op het gebied van snelheid, transparantie en samenwerking. “De oplossing dwingt onze vestigingen om de administratie up-to-date te houden. We zijn daardoor beter gedocumenteerd en kunnen makkelijker consolideren op globaal niveau. Bovendien heeft iedereen realtime inzicht in hoe we ervoor staan, zowel centraal als lokaal.”

Realtime inzicht in budgetten en projecten

“Daarnaast zijn projecten veel inzichtelijker geworden. Als netwerkorganisatie werken we bij projecten met veel partijen samen, die ieder een eigen bijdrage leveren. We kunnen nu per budgetlijn precies zien wat iedere partij precies bijdraagt. Daarnaast weten we welke projecten waar lopen. We zijn voortdurend op de hoogte wat er aan de andere kant van de wereld speelt. En het slimme communicatiesysteem in AllSolutions maakt het eenvoudiger om over die projecten te communiceren.”

"Netherlands Food Partnership heeft grip op projecten en financiële administratie in dertien landen."


Lisette van Benthum Manager Financial Strategy Netherlands Food Partnership

Resultaat

Samen naar een professionelere organisatie

“De invoering van AllSolutions heeft bijgedragen aan een flinke professionaliseringsslag bij Netherlands Food Partnership. En we zetten de komende tijd een aantal stappen om het nog verder te verbeteren. We zijn tevreden over de ondersteuning van AllSolutions. Tijdens de implementatie hebben we voor diverse uitdagingen gestaan, maar die hebben we samen opgelost. De supportdesk staat bovendien altijd voor ons klaar. Als we vragen hebben, worden we nog dezelfde dag geholpen. En AllSolutions is altijd bereid om mee te denken over aanvullende functionaliteiten en applicaties. Hun oplossing sluit goed aan op onze behoeften als internationale netwerkorganisatie. Ik nodig andere ‘gerelateerde’ organisaties dan ook graag uit om eens een kijkje te nemen bij ons!”

Delen:
Samen in gesprek

Advies op maat?

Wil je graag weten hoe AllSolutions je verder kan helpen? We gaan graag met je in gesprek.

Referenties

Andere organisaties die succesvol zijn met AllSolutions in jouw branche

"Hivos zet met AllSolutions eerste stap naar betere monitoring van projecten en budgetten."

Thomas Klompmaker Hivos