"We hebben kwaliteitswinst, efficiencywinst en kostenbesparing bereikt.”

Ted Huijboom en Bart Schalkwijk (v.l.n.r.)
van KWR Watercycle Research Institute

KWR Watercycle Research Institute KWR Watercycle Research Institute

1. Uitdaging

Een veelheid aan systemen en interfaces stond de betrouwbaarheid, snelheid, efficiency en uniformiteit van de bedrijfsvoering van KWR Watercycle Research Institute in de weg. Huijboom: "Met de invoering van een nieuw systeem wilden we tegelijkertijd de verantwoording en bevoegdheden lager in de organisatie leggen. Het nieuwe systeem moest de projectmanager steviger in zijn zadel zetten en beter inzicht geven in de projectvoortgang. Wat is er al aan mensen en uren geboekt en loopt het in de pas met het beschikbare budget? Betere administratieve en projecthygiëne noem ik dat." Het extranet BTO Net (bedrijfstakonderzoek) dat was gekoppeld aan een documentmanagementsysteem moest met de nieuwe oplossing worden geïntegreerd. 

2. Oplossing

De integrale bedrijfssoftware AllSolutions, waarmee alle informatie op één plek beschikbaar is en iedereen vanuit dezelfde bron werkt. AllSolutions is omgedoopt tot Sonar: goed navigeren in de zee van informatie. KWR werkt met de modules Financieel, HRM, Projecten, Urenregistratie en Capaciteitsplanning en CRM. De koppelingen met BTO Net met meer dan 500 gebruikers zijn gerealiseerd. KWR beschikt over kringen, prikborden, featurepagina’s en maandelijkse nieuwsbrieven met verwijzingen naar pagina’s en nieuwsberichten op het BTO Net. Ook is de interface met de online salarisverwerking van Nmbrs gerealiseerd. Bovendien is workflowtest afgerond voor de integratie van Sonar met het bestaande documentmanagementsysteem Content Server van KWR.

Gebruikte modules

3. Resultaat

"Met Sonar hebben we kwaliteitswinst, efficiencywinst en kostenbesparing bereikt", vat Huijboom samen. "We hebben meer inzicht en overzicht en werken op basis van uniforme informatie." De facturatie van crediteuren en debiteuren is gedigitaliseerd. Ook de offerteaanvraag en opdrachtbevestiging zijn in Sonar opgenomen. "Daarnaast kunnen we via onze portal BTO Net eenvoudig en eenduidig kennis delen en samenwerken", vervolgt Schalkwijk. "Het is één plek waar iedereen makkelijk zijn weg vindt naar kennis en naar elkaar." Zowel het lijn- als het projectmanagement beschikt over actuele dashboards met informatie over onder andere bezetting, uren, ziekteverzuim. Iedereen heeft nu zijn eigen dashboard: de zelfredzaamheid is gegroeid en de sturingsinformatie is verbeterd. Vanuit planning en control komen er geen verrassingen meer uit de hoge hoed en hebben we meer inzicht in bijvoorbeeld projectbudgetten, mensen, uren, tijdverloop en uitputting van het budget. Bij het opstellen van de jaarrekening hebben we een efficiencywinst van weken geboekt."

 

Andere organisaties die succesvol zijn met AllSolutions

Lejeune Association Management

Lejeune is een verenigingsmanagementbureau voor branche- en beroepsorganisaties

"Met AllSolutions maken we een mooie stap richting digitalisering".

King Nuts & Raaphorst

King Nuts & Raaphorst is im- en exporteur van noten, zuidvruchten en rijstcrackers.

“De oplossing voor automatische orderverwerking scheelt ons gigantisch veel handmatig werk”

ROC van Twente

Dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

“AllSolutions helpt ons bij de digitale transformatie”

Advies op maat?

Voor huidige klanten betekent werken met AllSolutions meer inzicht in uren, productiviteit en efficiency. Klanten geven aan slagvaardiger te zijn, waardoor ze een verbeterde service kunnen bieden aan hun klanten. Wil je graag weten hoe AllSolutions je verder kan helpen om succesvoller te zijn of om efficiënter te werken? We gaan graag met je in gesprek. 

of bel 0348 - 43 01 10