"We hebben kwaliteitswinst, efficiencywinst en kostenbesparing bereikt.”

Ted Huijboom en Bart Schalkwijk (v.l.n.r.)
van KWR Watercycle Research Institute

KWR Watercycle Research Institute KWR Watercycle Research Institute

1. Uitdaging

Een veelheid aan systemen en interfaces stond de betrouwbaarheid, snelheid, efficiency en uniformiteit van de bedrijfsvoering van KWR Watercycle Research Institute in de weg. Huijboom: "Met de invoering van een nieuw systeem wilden we tegelijkertijd de verantwoording en bevoegdheden lager in de organisatie leggen. Het nieuwe systeem moest de projectmanager steviger in zijn zadel zetten en beter inzicht geven in de projectvoortgang. Wat is er al aan mensen en uren geboekt en loopt het in de pas met het beschikbare budget? Betere administratieve en projecthygiëne noem ik dat." Het extranet BTO Net (bedrijfstakonderzoek) dat was gekoppeld aan een documentmanagementsysteem moest met de nieuwe oplossing worden geïntegreerd. 

2. Oplossing

De integrale bedrijfssoftware AllSolutions, waarmee alle informatie op één plek beschikbaar is en iedereen vanuit dezelfde bron werkt. AllSolutions is omgedoopt tot Sonar: goed navigeren in de zee van informatie. KWR werkt met de modules Financieel, HRM, Projecten, Urenregistratie en Capaciteitsplanning en CRM. De koppelingen met BTO Net met meer dan 500 gebruikers zijn gerealiseerd. KWR beschikt over kringen, prikborden, featurepagina’s en maandelijkse nieuwsbrieven met verwijzingen naar pagina’s en nieuwsberichten op het BTO Net. Ook is de interface met de online salarisverwerking van Nmbrs gerealiseerd. Bovendien is workflowtest afgerond voor de integratie van Sonar met het bestaande documentmanagementsysteem Content Server van KWR.

Gebruikte modules

3. Resultaat

"Met Sonar hebben we kwaliteitswinst, efficiencywinst en kostenbesparing bereikt", vat Huijboom samen. "We hebben meer inzicht en overzicht en werken op basis van uniforme informatie." De facturatie van crediteuren en debiteuren is gedigitaliseerd. Ook de offerteaanvraag en opdrachtbevestiging zijn in Sonar opgenomen. "Daarnaast kunnen we via onze portal BTO Net eenvoudig en eenduidig kennis delen en samenwerken", vervolgt Schalkwijk. "Het is één plek waar iedereen makkelijk zijn weg vindt naar kennis en naar elkaar." Zowel het lijn- als het projectmanagement beschikt over actuele dashboards met informatie over onder andere bezetting, uren, ziekteverzuim. Iedereen heeft nu zijn eigen dashboard: de zelfredzaamheid is gegroeid en de sturingsinformatie is verbeterd. Vanuit planning en control komen er geen verrassingen meer uit de hoge hoed en hebben we meer inzicht in bijvoorbeeld projectbudgetten, mensen, uren, tijdverloop en uitputting van het budget. Bij het opstellen van de jaarrekening hebben we een efficiencywinst van weken geboekt."

 

Andere organisaties die succesvol zijn met AllSolutions

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

HHSK zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer

"We hebben zeven interfaces laten bouwen en die functioneren prima."

Het Zwarte Corps

HZC is een stabiele organisatie met zo’n 11.500 leden, vijf rayons, en 21 actieve afdelingen.

"Leden kunnen via mijn HZC zelf informatie raadplegen, gegevens muteren en zich online inschrijven."

ACP Politievakbond

ACP is met 25.000 leden de grootste politiebond in Nederland en sinds 2007 klant bij AllSolutions.

"Met de software en diensten van AllSolutions heeft ACP haar bedrijfsvoering geïnnoveerd".

Peinemann

Verhuurder van bedrijfsmiddelen voor horizontaal en verticaal transport.

"We zijn accurater en slagvaardiger. Onze service is verbeterd, want we kunnen onze klanten sneller en beter bedienen."

KWR Watercycle Research Institute

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren

"We hebben kwaliteitswinst, efficiencywinst en kostenbesparing bereikt.”

Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland is een waterschap in het gebied tussen Wassenaar en Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda

"We werken slim samen en kunnen met minder middelen meer doen met een hogere effectiviteit."

KH Engineering

Een ingenieursbureau, waar de specialisten voor internationale opdrachtgevers werken.

"Het is een online, flexibel en gebruiksvriendelijk systeem dat naadloos aansluit bij onze bedrijfsprocessen"

Driestar Educatief

Alles is binnen afgesproken budget en tijd gerealiseerd. Zo creëerden we het benodigde draagvlak.

"De flexibiliteit van de mensen en het pakket is verbazingwekkend. Top".

Viroclinics

Viroclinics verzorgt laboratoriumtests voor klinische studies van de geneesmiddelenindustrie.

"Met de software van AllSolutions winnen mijn collega's en ik enorm veel tijd."

NKC

Met 51.000 leden is de NKC de grootste camperclub van Europa. De NKC verzorgt onder meer evenementen, verzekeringen en reizen.

“Rust in de organisatie begint met grip op onze data.”

ROC van Twente

Dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

“AllSolutions helpt ons bij de digitale transformatie”

Hoogheemraadschap van Delfland

Het hoogheemraadschap Delfland is verantwoordelijk voor waterbeheer, -kering en -kwaliteit in een fors gebied.

AllSolutions wist een goede balans te vinden tussen de gebruikerswensen van alle waterschappen en de originele oplossing.

Advies op maat?

Voor huidige klanten betekent werken met AllSolutions meer inzicht in uren, productiviteit en efficiency. Klanten geven aan slagvaardiger te zijn, waardoor ze een verbeterde service kunnen bieden aan hun klanten. Wil je graag weten hoe AllSolutions je verder kan helpen om succesvoller te zijn of om efficiënter te werken? We gaan graag met je in gesprek. 

of bel 0348 - 43 01 10