Klantcase

Hivos en AllSolutions: op weg naar betere monitoring van projecten en budgetten

Uitdaging

Hivos zocht een oplossing om beter te administreren en te rapporteren over projecten. Met een duidelijke visie op de toekomst koos de internationale NGO voor de financiële module en de NGO-functionaliteiten in de projectmodule van AllSolutions. Daarmee wil de NGO de interne aansturing van medewerkers en lokale partners beter stroomlijnen. Thomas Klompmaker, Manager Finance, Control en Support bij Hivos, legt de keuze voor AllSolutions uit en deelt zijn ervaringen.

Hivos: hardnekkige wereldproblemen oplossen

Hivos is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. De NGO werkt nauw samen met pionierende organisaties, innovatieve bedrijven en bereidwillige overheden. Met hen deelt Hivos een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen openstaan voor iedereen. Om dat voor elkaar te krijgen, richten ze zich op hernieuwbare energie, vrouwenrechten, seksuele rechten en diversiteit, vrijheid en verantwoording en duurzaam voedsel. Hivos heeft ruim 400 medewerkers en is actief in meer dan dertig landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Verslaglegging en aansturing nog belangrijker

Om wereldproblemen aan te pakken heeft Hivos jaarlijks een projectbudget van 50 tot 60 miljoen euro. Thomas Klompmaker: “We voeren projecten over het algemeen niet zelf uit. Wij zijn de verbindende schakel tussen alle lokale partners die beschikken over kennis en expertise. Waar nodig ondersteunen we ze om onze gezamenlijke doelen te realiseren. De interne aansturing van al deze partijen en de externe verslaglegging naar donoren is daarbij erg belangrijk. Vooral omdat de wet- en regelgeving in onze branche de afgelopen jaren flink is aangescherpt. We moeten nauwkeurig verantwoorden waar fondsen aan worden besteed en wat projecten concreet opleveren. Dat werd een steeds grotere uitdaging, omdat we voorheen een systeem gebruikten dat was ingericht op onze oude processen. Goed administreren werd steeds lastiger, waardoor het monitoren van projecten haast een onmogelijke opgave was. Daarom zochten we een oplossing om projectinformatie eenvoudiger in te voeren en daarover te rapporteren.”

Oplossing

Hivos stelde een visie op voor de oplossing, samen met Data4Development, expert op het gebied van informatiemanagement. Daaruit kwam naar voren dat de prioriteit van Hivos lag bij een nieuw systeem voor de financiële administratie. “We hadden een aantal primaire eisen. De oplossing moest een hoge mate van dataportabiliteit en connectiviteit bieden, zodat onze medewerkers altijd en overal ter wereld met de software kunnen werken.”

“Bovendien zochten we een oplossing die onze branchespecifieke processen al grotendeels ondersteunde. Denk bijvoorbeeld aan het consolideren van verschillende soorten valuta. We wilden het wiel niet opnieuw uitvinden, maar het hooguit bijslijpen waar nodig. Daarnaast moest het eenvoudig te koppelen zijn met andere applicaties, zoals een projecten-, HR- of CRM-systeem. Daardoor zitten we niet vast aan één groot systeem, maar kunnen we in de toekomst kiezen voor de meest geschikte oplossing per bedrijfsproces.”

Branchekennis versnelt implementatie

Op basis van alle criteria kwam de financiële module van AllSolutions naar voren als meest geschikte oplossing voor Hivos. “Eind 2018 startte AllSolutions met de implementatie van de module. Dat verliep erg soepel. Binnen zes weken waren we operationeel. De kennis van AllSolutions speelde daarbij een grote rol. Ze zijn goed op de hoogte van de projectcycli en processen in onze branche. We waren geen tijd kwijt om ze alles uit te leggen.”

“De module voldoet aan onze criteria en is eenvoudig te koppelen met andere applicaties. Daarin maken ze het verschil met andere aanbieders van financiële pakketten. Bovendien levert AllSolutions meerwaarde met mogelijkheden die ze speciaal ontwikkelen voor onze branche. En als we suggesties hebben voor nieuwe functionaliteiten, staan ze meestal open voor co-innovatie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een oplossing in de standaard en daarin mee te investeren. Zodat ook andere NGO’s hier profijt van kunnen hebben.”

"Hivos zet met AllSolutions eerste stap naar betere monitoring van projecten en budgetten."


Thomas Klompmaker Manager Finance, Control en Support Hivos

Resultaat

Eerst de basis neerzetten

Inmiddels heeft Hivos ook voor de NGO-functionaliteiten in de projectmodule van AllSolutions gekozen. “We kozen opnieuw voor AllSolutions, omdat deze module naadloos aansluit op onze manier van werken. Deze implementatie heeft wel meer tijd nodig, omdat er aanzienlijk meer mensen en partijen bij betrokken zijn. Per 1 januari 2020 moeten de financiële module en het financiële deel van de projectadministratie volledig draaien. Daarna gaan we kijken naar andere applicaties. Bijvoorbeeld hoe we onze Monitoring en Evaluation, HR en CRM willen inrichten. Maar eerst moet de basis staan.”

Hoewel de resultaten nog moeilijk vast te stellen zijn, ziet Hivos al wel een positieve ontwikkeling. “Onze medewerkers krijgen met de nieuwe module meer verantwoordelijkheid en daar reageren ze uitstekend op. Daarvoor moet ik ze echt een compliment geven. Net als de manier waarop AllSolutions ons tijdens dit traject ondersteunt.”

Delen:
Samen in gesprek

Advies op maat?

Wil je graag weten hoe AllSolutions je verder kan helpen? We gaan graag met je in gesprek.

Referenties

Andere organisaties die succesvol zijn met AllSolutions in jouw branche

"In AllSolutions verwerken we dagelijks onze data en vervolgens halen we er waardevolle informatie uit."

Roel Snelder Netherlands Food Partnership (voorheen AgriProFocus)