Met AllSolutions zijn we in staat in no/time onze leden te factureren, incasseren en van de nodige informatie te voorzien

Jan Ausems
Manager ICT van Bovag

Bovag Bovag

1. Uitdaging

BOVAG is de brancheorganisatie van ruim 5.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden, zoals personenauto- en truck-dealers, tweewieler-, caravan-, autoverhuur- en autowasbedrijven en tankstations. Steeds meer heeft BOVAG een centrale rol bij het verzamelen van informatie over de bedrijfsvoering van garagebedrijven, auto’s, onderhoud en kosten en andere relevante onderwerpen. BOVAG helpt garagehouders hun perspectieven, klantprestaties en rendement te verbeteren. Deze activiteiten stellen hoge eisen aan de inrichting van de bedrijfsvoering en de informatiehuishouding van BOVAG. In het bijzonder aan het relatiebeheersysteem van BOVAG en de ledenadministratie.

2. Oplossing

BOVAG schakelde IBM Business Consulting Services in voor de pakketselectie. Voor BOVAG kwam AllSolutions toen al snel in beeld. Voor het nieuwe relatiebeheersysteem koos BOVAG voor AllSolutions. Inmiddels werkt BOVAG in de volle breedte met de AllSolutions software, waaronder de financiële module.

Gebruikte modules

3. Resultaat

"AllSolutions richt zich specifiek op ledenadministraties en hun oplossing is webbased en modulair", evalueert toenmalig projectleider Jan Ausems. Ook kunnen we onze leden, met behulp van het nieuwe documentmanagementsysteem, gemakkelijker toegang tot informatie geven. De leden kunnen zelf de vorm kiezen waarin ze informatie willen ontvangen. Zeker is dat we er vele jaren mee verder kunnen en dat we relatief gemakkelijk inspelen op de behoeften van onze leden."

Andere organisaties die succesvol zijn met AllSolutions

Marcommit

PR-bureau Marcommit adviseert bedrijven over het verbeteren van naamsbekendheid en imago.

"Het geïntegreerde pakket van AllSolutions heeft de flexibiliteit die we wensen."

Driestar Educatief

Alles is binnen afgesproken budget en tijd gerealiseerd. Zo creëerden we het benodigde draagvlak.

"De flexibiliteit van de mensen en het pakket is verbazingwekkend. Top".

Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland is een waterschap in het gebied tussen Wassenaar en Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda

"We werken slim samen en kunnen met minder middelen meer doen met een hogere effectiviteit."

Advies op maat?

Voor huidige klanten betekent werken met AllSolutions bijvoorbeeld meer inzicht in uren, productiviteit en efficiency. Klanten geven aan slagvaardiger te zijn, waardoor ze een verbeterde service kunnen bieden aan hun klanten. Als u graag wil weten hoe AllSolutions u verder kan helpen om succesvoller te zijn of om efficiënter te werken, dan gaan wij graag met u in gesprek. 

of bel 0348 - 43 01 10