“Een juist beheer van onze projecten is cruciaal voor ons. Met AllSolutions hebben we nu veel meer grip op onze projecten. “

Marcel Gommers
Directeur van BonoTraffics

BonoTraffics BonoTraffics

1. Uitdaging

BonoTraffics bv is een specialistisch en innovatief verkeerskundig adviesbureau. BonoTraffics werkt in heel Nederland aan eigentijdse, werkende oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en verkeer en vervoer. Dagelijks zijn adviseurs en projectleiders op pad om projecten in goede banen te leiden en het juiste klantcontact te onderhouden. Bonotraffics stelt steeds hogere eisen aan het inzicht in projecten, wat betreft snelheid en volledigheid en integratie. Achterliggend is de telkens toenemende omvang en complexiteit van de projecten van BonoTraffics.

2. Oplossing

Na twee maanden is BonoTraffics operationeel gegaan met AllSolutions. BonoTraffics werkt met de modules CRM, Projecten, Financieel en Capaciteitsplanning. Voor projectmanagement beschikt BonoTraffics nu over de juiste functionaliteit voor meer overzicht en inzicht in de projecten.

Gebruikte modules

3. Resultaat

Belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd met de realisatie van een nieuw urensysteem, de juiste koppeling tussen uren, projecten en de financiële administratie. De software van AllSolutions biedt BonoTraffics een goede beheersing van de projecten, kennis en documenten. Het effect hiervan is niet alleen een verbeterde bedrijfsvoering, maar ook een verlaging van de ICT-kosten. Voor de komende periode gaat BonoTraffics het systeem verder optimaliseren. Een aandachtspunt is het verbeteren van de inrichting van capaciteitsplanning. Ook het delen van kennis en het faciliteren van samenwerkingsprocessen heeft de aandacht van het management. Er bestaat een aantrekkelijke optie in het vereenvoudigen van de communicatie van klanten door interne en externe communicatie onder te brengen in een klantportal.

Andere organisaties die succesvol zijn met AllSolutions

Driestar Educatief

Alles is binnen afgesproken budget en tijd gerealiseerd. Zo creëerden we het benodigde draagvlak.

"De flexibiliteit van de mensen en het pakket is verbazingwekkend. Top".

Het Zwarte Corps

HZC is een stabiele organisatie met zo’n 11.500 leden, vijf rayons, en 21 actieve afdelingen.

"Leden kunnen via mijn HZC zelf informatie raadplegen, gegevens muteren en zich online inschrijven."

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

HHSK zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer

"We hebben zeven interfaces laten bouwen en die functioneren prima."

Advies op maat?

Voor huidige klanten betekent werken met AllSolutions bijvoorbeeld meer inzicht in uren, productiviteit en efficiency. Klanten geven aan slagvaardiger te zijn, waardoor ze een verbeterde service kunnen bieden aan hun klanten. Als u graag wil weten hoe AllSolutions u verder kan helpen om succesvoller te zijn of om efficiënter te werken, dan gaan wij graag met u in gesprek. 

of bel 0348 - 43 01 10