Bewerkersovereenkomst voor Meldplicht Datalekken

Organisaties die het verwerken van (persoons-)gegevens uitbesteden, zijn sinds 1 januari 2016 wettelijk verplicht met hun service-provider een specifieke overeenkomst af te sluiten. In een dergelijke bewerkersovereenkomst leggen partijen vast voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen en welk toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen.

AllSolutions heeft in overleg met de branchevereniging ICT Nederland het voortouw genomen in het opstellen van een model bewerkersovereenkomst. Deze bewerkersovereenkomst wordt door AllSolutions aan al haar klanten in een enkel format aangeboden, zodat onze klanten op eenvoudige wijze aan hun wettelijke verplichting kunt voldoen.

Op onze supportpagina’s vindt u extra informatie over de meldplicht datalekken - en wat deze voor u en uw organisatie betekent:

https://www.allsolutions.nl/support/nieuws/2016/02/22/bewerkersovereenkomst-voor-meldplicht-datalekken-beschikbaar

Gepubliceerd op 23 februari 2016 13:32

Deel deze informatie per e-mail

DoorsturenAndere interessante artikelen